พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ สถานีรถไฟหัวหิน


“พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ” สถานีรถไฟหัวหิน

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

…อีกจุดเช็คอิน จุดถ่ายรูป อีกหนึ่งแห่ง ที่จวบจะมาแนะนำ ให้เพื่อนได้ชมกันในวันนี้
นั่นก็คือ…. “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ” ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟหัวหิน เป็นพลับพลาจตุรมุข
ทรงไทยอายุกว่าร้อยปี สร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เดิมมีชื่อว่า ” พลับพลาสนามจันทร์ ” ใช้ประทับเวลาเสร็จทอดพระเนตรกองเสือป่า
และลูกเสือทั่วประเทศเวลาทำการฝึกซ้อมยุทธวิธี เป็นประจำทุกปีจนสิ้นรัชสมัยของพระองค์

ต่อมาในปี พ.ศ.2511 จึงได้มีการนำพลับพลา- สนามจันทร์ มาประกอบปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นที่ประทับ ขึ้น-ลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่า “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ”

อีกทั้งสถานีรถไฟหัวหินยังมีหัวรถจักรรุ่นไอน้ำสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และป้ายสถานีรถไฟหัวหิน
ที่เป็นจุดไฮไลต์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมมาถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกันด้วย

จวบแนะนำเลยว่า ถ้าได้มาหัวหิน ไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูป เช็คอินที่สถานีรถไฟหัวหิน และ “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ”
แห่งนี้น๊า …

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close